THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ TGM LEONARD A. FAULKNER - TGM GIÁO PHẬN ADELAIDE NAM ÚC NGÀY 14.5.2018
May 13 – 14, 2018
Việt Nam (Owner)
my tran
Chú Tư Râu - Miệt Dưới
Le Hai
Jefferies Foale
Coco Bui
Bis Vicent Nguyen Van Long
Phaolo Loc
Dan Nguyen