May 13, 2018

May 13, 2018
THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ TGM LEONARD A. FAULKNER - TGM GIÁO PHẬN ADELAIDE NAM ÚC NGÀY 14.5.2018