วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระซอง โดยงานนิติการ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติ ข้อระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพระซอง โดยนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานการประชุม
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)