เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรีียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมแผนปฏิบัติการติดตามประเมินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
Mar 5–6, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Patcharee Moonmuang
Parn Artzatru