World Youth Championship 2021. Opening
Aug 21
International Draughts Federation (Owner)
Google user
Andrei Dubinin
Lena Dolapchi
Shohyusuf Rofiyev
Vadim Lev
Надежда Акулович
Ligita Malahovska
Albert Kardashov