Pomoc Siostrom ze Sniatynia
Mar 21–Apr 2
Parafia Jakub (Owner)
Wanda Warkocz