VBF - Khóa bồi dưỡng "Tiến trình và phương pháp hòa giải thương mại" tại TP. Hà Nội ngày 06/10/2016
Oct 5 – 6, 2016
Vietnam Bar Federation (Owner)
Hoang Nguyen Huu
đức Võ