เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบชุดฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย 08.08.2566
Aug 7 – 8, 2023
photo team (Owner)
Preeyaphorn Masasai
Gf Nf
รุ่งรัตน์ นันทกุล
์NOPRAPHEE CHUNAMTHIENG
Wipada Da
ศิริโฉม หมั่นนอก
ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดํา
Suneeporn Ubonchai