พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันมหาปวารณาและดิถีคล้ายวันสวรรคตทางจันทรคติ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
Sep 30 – Oct 4, 2020
 · 
Shared
M.L. Saksiri Kridakorn (Owner)