กิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562" ในวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ รร.จัตุรัสวิทยาคาร
Feb 24–25
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
ประจงฤทธิ์ พลราษฎร์
Nutkamon Manosatjarak
PorKoki
อมรรัตน์ เกิ้นโนนกอก
Thassaneewan Sirirat
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
Nongnuch Singjun