อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน การทำ พวงกุญแจดอกทิวลิป วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
Mar 21 – 22, 2023
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)
กมลรัตน์ แสนแก้ว
P.Presentation Co.,Ltd.
พีรญา ตฤณเกศโกศล
pimpimon kaemajaree
สุรชัย สุริยงคต
นิรุธ วุฒิฤทธิ์
Sarah Ked
น้ําผึ้ง ประสาร