ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (6-8 ต.ค. 63)
Oct 4–7
Thanawat Rugkrate (Owner)
Kanda Kanda
B.yanuch K.
Apple Lala