วจก.จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Dec 31, 1999–Aug 3, 2020
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)
samran chaisorn