นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนและงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
Nov 28, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)