ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
Sep 8
 · 
Shared
information sw (Owner)