Chrámový sviatok Sv. Trojice v Trnave 4. 6. 2017
Jun 4–5, 2017
Pravoslávna cirkevná obec v Trnave (Owner)
Matuš Krajcár
Mihailo Mrksic
Anita Michálková Foltánová
wili christov ruse e nai ogromniat metropolis v BG