วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุม 1.โครงการพัฒนาศักภาพข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาทำงานเป็นทีม 2.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Jul 21
 · 
Shared
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)