ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
Dec 31, 1999–Feb 20, 2019
website www.chitraladaschool.ac.th (Owner)
รัชนา ดำเนินงาม