ภาพบรรยากาศการสอบวัดความสารมารถนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Mar 22
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
oreomath Analysis
สุภัค ถนอมพันธ์
ทิพย์สุดา วงษาเลิศ
Bluesky Rainbow
ชนิสรา ผลจันทร์
นางรัชนีกร โสภาพรม
Jamsiri Sripufai
จิราพร ยศศรีสุราษฎร์