ĐHKTMĐ Houston 2019 Oct. 19 - Ngày Đại Hội (hình từ Nguyễn Duy Hoàn)
Oct 19–20, 2019
Kinh Thuong (Owner)
Hong Nguyen
Steven Chau