1-12 พ.ย. 2562 นายชานน จันทร์ดี นายทัศนนท์ น้อยสุวรรืณา นายนลธวัช นาคสร้อย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และคุณครูที่ปรึกษา นางอรญา วุฒิพันธ์ และนางเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ ได้รับค้ดเลือกให้ร่วมเข้าค่าย ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ YSC 2020 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
Nov 22, 2019
 · 
Shared
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)