วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 - ประมวลภาพกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม "ต้นแบบคนดี ศักดิ์สรีแห่งเบ็ญ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3 รุ่น) ปีการศึกษา 2563 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าสว่างวีรวงศ์ อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี (ภาพโดยธนูฤทธิ์-งานโสตฯ)
Oct 8–10, 2020
PRBM JAKKRAPONG (Owner)
ปริศนา สดสร้อย