ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (1 ธ.ค. 62)
Nov 30–Dec 1, 2019
Thanawat Rugkrate (Owner)
พิเชษฐ์ บุญจิตร
KiT Juy