CWC Delegate session Hyd 03-05-2023
May 3 – 5
GS SNEA (Owner)
Seetharam Kolanu
Karthik Kanduri
Ravi Penukula
Maraiah Nallabelli
Srinivasa Prasad
samala srinivas