שכבת ח' תש"פ
Jan 13–Jul 2, 2020
אולפנת בנע מרכז שפירא אורקולי (Owner)
הדס ירמיהו
רוני מלכה
שחר אלינר