การประชุมวิชาการ การแพทย์แผนจีนระดับประเทศ "ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม" ในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561
Nov 26–28, 2018
ภัทราพร นิกรติณชาติ (Owner)
ประเสริฐ ฉิมท้วม
กิ่ง บ้านนา