2560 ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อ 24 ก.พ. 2560 (3) ช่วงรับประกาศนียบัตร
Feb 24
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี (Owner)
Aungsumalee Chaiyakum
Thanyarat Mat
อังสุมาลี ไชยคํา
Album is empty
Add photos