วจก. จัดอบรมการเพาะลูกเหรียง เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน ในโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (6 มกราคม 2563)
Dec 31, 1999
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)