Hình ảnh đón tiếp các tham dự viên
Jul 16 – 17, 2017
Nha Trang (Owner)
Tran Thi Thanh Thao