วันที่ 13 ม.ค. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน ตามโครงการผู้นำนักกีฬาทำกิจกรรมในสถานศึกษา In-School Activity by AIC Member and Athlete Leaders ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 13
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ศิริลักษณ์ สังข์ทอง