2562-วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [9.12.2562]
Dec 8–9, 2019
Bankhai 1 (Owner)
Daoaksorn Mneepakorn