ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
May 16, 2021
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงาน (Owner)
ติยาวรรณ มหาวงค์