ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา (19 ก.ย.-21 ก.ย.63)
Sep 12–20
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
Punyawee Apichatsatien