Họp Mặt Tất Niên ở Sydney 2012 nhà Dr. Tường Duy Long
Feb 7–Mar 3, 2013
Khoa Hoc Sai Gon (Owner)
Desiree Pham
Long Tuong