ค่ายนวัตกรรมไฟฟ้า
Jun 28–29
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
TEERAYUT SOMJETTANA
Jarunee Saeheng
แพรไพลิน พิมวัน
Phonnipa Khunlert
สุทัศนี ใจกล้า
Wannisa Sukhadai
Satawat Pakuka
Kitinat Seubwong