2018 Apr 14_15 CS Rama Navami (Satyam Sat, Sun)
Apr 14–15, 2018
Chinmaya Mission WRC (Owner)
Venka Ashtakala