62-12-25 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัดเกาะหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (วัดประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ)
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)