นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการตรวจนับจํานวนนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคมในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม
Dec 2, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สุประวีณ์ แสงสว่าง
Thonฟ้าใสgyoi ฟ้าใสThongyoi
กชกร รัตนมงคล
Witchaya Noisimma
Hum nets