2563-18-8-เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 "สัปดาห์วันวิทย์ พิชิตโควิด 19" ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
Aug 17 – 22, 2020
swsk school (Owner)
Charmchuree Someboonmee
Oppo A95