Lễ Bổn mạng và ban bí tích Thêm Sức
Jun 7–8, 2008
nha trang (Owner)
Peter Nguyen