18122563 น้ำปลีกเกมส์ Day#3
Dec 17–18, 2020
Bodee Thanok (Owner)
Ruthairat Aothong
Black Clover
ขวัญใจ จันทนะชาติ
ice wananda
ณัฐวดี กุลโยธี
Bankphusa085 099
กัมปนาท สุยะดา
จิราวรรณ ประกอบศรี