กิจกรรมวันปีใหม่ 2565 วันที่ 30 ธ.ค. 2564
Dec 29–30, 2021
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
ศุภกัญญา ดํารงศุภกานต์
วรารัตน์ พระชนะ
นายเสฎฐวุฒิ วิลัยปาน อ.พก.
บุตรดี บุตรกัณหา
Ratsamee Phonwapi
สุจิตรา จันทร์สุดชา
Yuttiwich Suphattranan
พิกุล โสนะโชติ