ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 26 กรกฎาคม 2561
Jul 25 – 26, 2018
นายศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์ (Owner)
สมภพ คนเที่ยง
นันทวัฒน์ ชินทะวัน
Arnonbu9@hotmail.com
kan14@kabinburi.ac.th
yingnattakarn1234@gmail.com