ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในวันที่ 4 ก.พ. 65 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
Feb 3 – 4, 2022
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
สําเนียง สุวรรณานุรักษ์
Kit Kitt
CT Channel (C_Ai_C)
thawatchai kern
ธรรมนูญ วิชาหา
อุมาพร ศรีสารคาม
Nara Threetanya
TSER BOX