VBF - Hội thảo "Góp ý xây dựng Sổ tay Luật sư" tại TP. Hồ Chí Minh ngày 23/8/2016
Aug 22–23, 2016
Vietnam Bar Federation (Owner)
Huỳnh Trí Thức