2017-Tuyên Khấn Trọn Đời và Ngân Khánh Khấn Dòng - 22/7/2017
Jul 7–22, 2017
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Hường Kiều
Huynh Đoàn (Đa Minh)
Khoi Vu
Maria kieu lam
Thérèsa K'LÃI
Thuong Nguyen