2562-12-23 โครงการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ด้วยนวัตกรรม
Dec 22, 2019–Jan 8, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
Alongkorn Sarabut
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
ครูณัฐสอนสร้างสื่อ (spk-chanel)
Natthawut Basri
ํYaowarak Phuangmathetsophon