นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓ และ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม
May 2–3, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Jakjaan Nati
YugikoSP
ping pong