พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
Feb 21–22, 2019
Sontaya Kamsumalee (Owner)
JanAtom Ja
EBIrd Z
Girlydaddy Officials
kao nawapon
Napat Lertprasertkul
Supasiri Lertprasertkul
Tee taiton
8 Ninya Patthaniya