เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี 10 โรงเรียน โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง และมีตัวแทนผู้ร่วมลงนามทั้ง 10 สถาบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่นำองค์ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น
Oct 24–25, 2016
 · 
Shared
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Owner)
Album is empty
Add photos